Friday, February 17, 2012

Makinarya at Kaalaman


Humubog ang panahon ng teknolohiyang aking kinagisnan
Lapis at ballpen sadyang may katalasan
Ngunit ano itong bumabagabag sa aking isipan
ang kamunghaan ng kapaligiran nakatuon sa pagpindot ng kaalaman

Teknolohiya at elektrisidad sangkalan ng kamunghaan
Asan ang aklat na aking kinamulatan
ang paglipat ng lukot na pahina sa hustong kagamitan
Araw ng paghiram lumampas sa aking talaan

Paglipas ng panahon ako pa rin nama'y natuwa
lumawak ng husto ang pahina nuong tinamasa
Nagalak sa labis na impormasyon sa isang pindot lang
Nainis, nalungkot, naluha at nawala
Aba ako pala'y komokonekta na sa ibang bansa


Iniba man ng paraan
Tinuon sa ibang kahalagahan
Pagkuha ng kaalaman ko'y pareho lang
Huwestion at responsableng isip syang sangkalan

No comments: