Wednesday, May 28, 2008

Damdamin

Napipilitang ngiti ng aking bukas
Unti-unting sumisilaw sa matang tumutuklas
Sa nagdidimdim na kahapon ng kamunghaan
Nasilayan ang labis na kamalayan

Nagiisang puso na minsan sumubok
Ang paghalina sa mundong umaalok
Tumawag ng kahalili sa bukas ng kahapon
Sumisigaw na damdaming humahamon

Iyong pagmamahal ang aking sandalan
Kumakanlong sa nagulong kamunduhan
Paghinga ng aking lumuluhang isipan
Labis na mahimbing na dumadayo sa karimlan

No comments: